Integracja do kwadratu w czasach dystansu

Pandemia wymusiła trzymanie odległości fizycznej, ale jednocześnie wyzwoliła głód relacji społecznych. To dla pracodawców i HR sygnał, by rozwijać kulturę organizacji w sposób holistyczny – tylko wtedy uda się utrzymać ducha zespołu i dobrą kondycję psychofizyczną pracowników. Mimo dystansu.