Pracownicze Plany Kapitałowe – zadbaj o lepszą przyszłość pracowników

PPK to nie tylko wsparcie finansowe dla pracowników. To także benefit atrakcyjny z punktu widzenia pracodawców.
Miniaturka do tekstu Pracownicze Plany Kapitałowe

Po blisko trzech latach zakończyło się wdrażanie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), programu długoterminowego oszczędzania, skierowanego do osób zatrudnionych. Wzorowany między innymi na rozwiązaniach brytyjskich, po raz pierwszy w Polsce program oszczędnościowy angażuje nie tylko pracownika, ale także pracodawcę i państwo.

Program korzystny dla pracowników

Niski przyrost naturalny i coraz wyższa średnia długość życia mogą sprawić, że gdy aktualny trzydziestolatek zakończy aktywność zawodową, będzie musiał utrzymywać się za 25-30 proc. ostatniego wynagrodzenia. Takie informacje powinny zwiększać popularność programów emerytalnych i oszczędnościowych, ale wciąż za mało myślimy o przyszłości. PPK to odpowiedź na niezbyt zachęcające prognozy, dotyczące naszych przyszłych emerytur.

Pracownicze Plany Kapitałowe to program dobrowolny dla pracownika i obowiązkowy dla pracodawcy. Docelowo ma pomóc w gromadzeniu kapitału co najmniej do 60. roku życia, ale pieniądze można wypłacić w każdej chwili. Dzięki partycypacji pracodawcy i państwa oszczędzanie w programie jest wyjątkowo korzystne. Pracownik ma możliwość podwyższenia lub obniżenia składek do PPK, ustalenia sposobu inwestowania pieniędzy, wskazania osób dziedziczących oszczędności. Program można traktować jako dodatkowe wsparcie finansowe po zakończeniu aktywności zawodowej, ale także jako oszczędzanie na cele krótkoterminowe. W obu przypadkach kwota zwrotu jest dla pracownika korzystna, choć oczywiście największe zyski osiąga się oszczędzając co najmniej do sześćdziesiątki.

W minutę możesz sprawdzić, ile zaoszczędzisz w PPK – użyj dedykowanego kalkuratora! Więcej na: mojeppk.pl/kalkulator.

Atrakcyjny benefit dla pracodawców

PPK może również być atrakcyjnym benefitem dla pracodawców. Podstawową składkę podmiotu zatrudniającego, wynoszącą 1,5 proc., można bowiem zwiększać do poziomu 4 proc. Wyższa składka może obejmować wszystkich pracowników, ale także być różnicowana przez pracodawcę ze względu na staż pracy lub na podstawie przyjętego regulaminu wynagrodzeń czy układu zbiorowego pracy. Tym samym PPK można wykorzystać jako dodatkową formę nagradzania pracowników. Formę szczególną, bo pokazującą odpowiedzialność i troskę pracodawcy, nie tylko o dobre samopoczucie pracownika podczas trwania zatrudnienia, ale także po jego zakończeniu.

Dodatkowym plusem programu jest możliwość obserwowania przez pracownika comiesięcznych wpływów na rachunek PPK, co zwiększa pozytywny odbiór tego systemu motywacyjnego.

Wpłata dodatkowa do PPK to także benefit, który pracodawcę kosztuje mniej niż inne. Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający nie są bowiem wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Ponadto wpłaty dokonywane do PPK, w części finansowanej przez podmiot zatrudniający, są kosztem uzyskania przychodów.

Pracownicze Plany Kapitałowe: dlaczego warto?

Pandemia, związany z nią reżim sanitarny oraz kierowanie pracowników na pracę zdalną, stały się okazją do rewizji benefitów, dostępnych w firmach. Brak możliwości wykorzystania karnetów sportowych czy kart żywnościowych uszczuplił narzędzia motywacyjne pracodawców. Wykorzystanie Pracowniczych Planów Kapitałowych jako wyjątkowego benefitu to okazja do wzmocnienia pozytywnego wizerunku pracodawcy na rynku pracy, a także coraz bardziej skuteczny argument rekrutacyjny.

PFR logo

Partnerem materiału jest PFR Portal PPK

PFR Portal PPK Sp. z o.o. jest częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, w ramach której odpowiada za prowadzenie działalności określonej w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Jego zadaniem jest gromadzenie oraz udzielanie informacji o funkcjonowaniu PPK, tak aby nowo wprowadzany system oszczędzania został zaimplementowany jak najbardziej efektywnie. W ramach zarządzania portalem mojeppk.pl dostarczane są niezbędne informacje pracodawcom, pracownikom oraz instytucjom finansowym, jak również prezentowane oferty instytucji finansowych.

Autorka tekstu: Marta Damm-Świerkocka, PFR Portal PPK

LinkedIn
Facebook
Twitter