Polityka prywatności

przygotowana na potrzeby serwisu Strona Kadry prowadzonym w domenie stronakadry.pl. Dokładamy wszelkich starań, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć Twoje dane osobowe i w przejrzysty sposób wyjaśnić Ci w jaki sposób z nich korzystamy.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest DREAMCAST Sp. z o.o. działająca pod adresem 02-844 Warszawa, ul. Puławska 457, posiadająca NIP: 5213667050 oraz REGON: 147109289, wpisana do rejestru KRS prowadzonego przed Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, wydz. XIII KRS pod numerem 0000501593 („Administrator”).

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możesz skontaktować się z nami drogą elektroniczną na adres rodo@meetandgrow.pl lub pisemnie na adres i dane Administratora wskazane powyżej.

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na zasadach uregulowanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lub innych obowiązujących przepisach wyłącznie w przypadkach, gdy:

– wyraziłeś na to zgodę,
– jest to niezbędne do zawarcia bądź wykonania umowy,
– jest to niezbędne do wykonania obowiązku ciążącego na Administratorze,
– wynika to z prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak marketing usług własnych, cele analityczne lub statystyczne.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego Strona Kadry

Administrator przetwarza dane osobowe osób korzystających z serwisu Strona Kadry (w tym adres IP lub inne identyfikatory gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii). Informacje te uzyskiwane są podczas korzystania z serwisu Strona Kadry i są wykorzystywane:

– w celu świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu użytkownikom treści gromadzonych w serwisie Strona Kadry;
– w celach analitycznych i statystycznych, tj. w celu badania aktywności użytkowników w serwisie Strona Kadry, a także ich preferencji, w celu poprawiania stosowanych funkcjonalności w serwisie Strona Kadry;
– w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia przez Administratora roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
– w celu wyświetlania użytkownikowi informacji marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji, w tym formie bannerów reklamowych lub wiadomości typu „push” oraz mierzenia ich efektywności.

Ciasteczka (cookies) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze) i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Możesz wyłączyć zapisywanie ciasteczek na Twoim urządzeniu końcowym zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Korzystamy z Google Analytics – możesz zablokować możliwość śledzenia Twojej aktywności przez usługi Google tutaj: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z newsletterem serwisu Strona Kadry

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy zapisali się do newslettera serwisu Strona Kadry. Podanie danych osobowych oznaczonych gwiazdką w formularzu zapisu na newsletter jest niezbędne do świadczenia usługi newslettera, zaś ich niepodanie uniemożliwi Administratorowi przesyłanie newslettera. Podanie adresu e-mail jest niezbędne do wysyłki newslettera. Podanie imienia jest wymagane, ponieważ z członkami naszej społeczności komunikujemy się zwracając się do nich po imieniu. Dane osobowe są przetwarzane:

– w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera w tym w celu przesyłania użytkownikom w ramach newslettera informacji handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Administratora lub inne osoby zgodnie z regulaminem newslettera;
– w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia przez Administratora roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera klikając w link rezygnacji zamieszczany w każdym newsletterze lub wysyłając na adres poczty elektronicznej rodo@meetandgrow.pl informację o chęci rezygnacji z newslettera.

Przetwarzanie danych w mediach społecznościowych

Administrator przetwarza również dane osobowe osób, które polubiły profil Administratora na Facebooku:

– facebook.com/StronaKadry/
– facebook.com/madrebenefity/
– facebook.com/zdrowiepracownika/

oraz obserwują profil Administratora na LinkedIn:

– linkedin.com/company/stronakadry/
– linkedin.com/showcase/madrebenefity
– linkedin.com/showcase/zdrowie-pracownika/

w związku z prowadzeniem tych profilów, w szczególności w celu komunikowania się ze społecznością, informowania o aktywności Administratora oraz promowaniu różnych wydarzeń oraz produktów i usług Administratora i innych osób, a także w celach statystycznych.

Przetwarzanie danych osób kontaktujących się z nami

W przypadku przesłania korespondencji w wersji elektronicznej (np. w formie e-mail) lub drogą tradycyjną, a także w przypadku kontaktu telefonicznego, w sprawie niezwiązanej z umową między nadawcą korespondencji a Administratorem, dane osobowe zawarte w tej korespondencji lub rozmowie telefonicznej są przetwarzane przez Administratora w celu załatwienia sprawy, której dotyczy korespondencja lub rozmowa, oraz prowadzenia komunikacji z tym związanej – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obsłudze sprawy, której dotyczy korespondencja skierowana do Administratora w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi obsługę sprawy, której dotyczy korespondencja lub rozmowa.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla realizacji, których dane te są przetwarzane, tj.:

– dane przetwarzane w celu wykonania umowy będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Cię z Administratorem, a po tym czasie do upływu okresu przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora,
– dane przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku,
– dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu,
– dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie tej zgody.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane personelowi Administratora, a także podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, czyli dostawcom usług IT (np. oprogramowania do wysyłki newslettera, narzędzi wspierających analitykę strony) lub innym podobnym podmiotom, w ramach wykonywanych przez nich czynności, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem, zgodnie z poleceniami Administratora.

W ramach serwisu mogą znajdować się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, np.: wtyczki portali społecznościowych (Facebook, LinkedIn), filmy (Youtube). Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie informacji o użytkownikach do takich zewnętrznych podmiotów.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych, gdy obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie będzie podejmować decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób znacząco na Ciebie wpływały.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie i polskie. Podmioty świadczące usługi IT na naszą rzecz mogą przekazywać Twoje dane osobowe swoim podmiotom zależnym lub podwykonawcom mającym siedzibę poza EOG (USA), do których transfer jest konieczny w celu wykonania umowy na naszą rzecz (np. w zakresie hostingu, śledzenia incydentów, rozwiązywania problemów). Przekazanie danych poza EOG nastąpi przy zachowaniu wymogów Rozdziału V ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, a także, w uzasadnionych przypadkach, prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, możesz wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej zgody lub są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, masz prawo otrzymania od Administratora swoich danych dostarczonych na podstawie zgody lub umowy, w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu na komputerze). Masz także prawo żądania, aby Twoje dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

Masz prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które możesz zrealizować, zwłaszcza gdy nie chcesz otrzymywać informacji o charakterze marketingowym.

Aby skorzystać z powyższych praw możesz skontaktować z Administratorem na adres e-mail rodo@meetandgrow.pl lub pisemnie na adres i dane Administratora wskazane powyżej.

W odpowiedzi na Twoje żądanie Administrator może poprosić o dodatkowe informacje pozwalające na zweryfikowanie Twojej tożsamości lub podanie informacji, które pomogą lepiej zrozumieć zakres Twojego żądania.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia ochrony danych osobowych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza prawo.

Zmiany Polityki Prywatności

Nasza Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 18 marca 2021 roku.