Czym jest empowerment?

Empowerment w kontekście zarządzania to proces angażowania pracowników w podejmowanie decyzji. Czasem tłumaczy się jako upełnomocnienie, upodmiotowienie lub uprawomocnienie.

Zostań partnerem Słownika HR!

Pokaż swój produkt lub usługę swojej grupie docelowej – praktykom HR szukającym sprawdzonej, praktycznej wiedzy!

Empowerment to zapewnienie im możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu i rozwoju organizacji. Celem jest w tym przypadku między innymi: budowanie świadomości kosztów podejmowanych decyzji, lepsza identyfikacja z firmą oraz wzmacnianie pozytywnych relacji w zespołach. Mówiąc inaczej, empowerment to zachęcanie pracowników do brania odpowiedzialności, do tego, aby podchodzili do realizacji swoich zadań jak właściciele firmy.

Z punktu widzenia pracownika empowerement daje większe poczucie wpływu na decyzje podejmowane w firmie i uwydatnienie sensu własnych zadań. Dla pracodawcy to między innymi lepsza dostępność różnych punktów widzenia i wykorzystywanie potencjału zespołu.

Czym jest empowerment w praktyce? Wymaga podejmowania takich działań jak:

  • informowanie o wynikach firmy,
  • mentoring ze strony menedżerów,
  • przyznawanie nagród związanych z tymi wynikami,
  • zapewnienie wiedzy pozwalającej rozumieć sytuację organizacji,
  • budowanie klimatu zaufania (respektowanie tajemnic, przejrzystość zasad, spełnianie obietnic),
  • rozpraszanie decyzyjności w obszarach realnego wpływu na strategię firmy.

 

Jednym z największych wyzwań związanych z empowerementem jest właściwe nastawienie wśród kierownictwa firmy. Skuteczność takich działań związana jest w dużej mierze w przekonaniu kadry kierowniczej o ich pozytywnym potencjale. Ważne jest również wsłuchiwanie się w potrzeby pracowników, którzy często oczekują konkretnych zadań i jasnych procesów ich rozliczania.

Warto dodać, że pojęcie empowermentu występuje też w naukach społecznych, gdzie oznacza metodę wzmacniania partycypacji jednostek lub grup, które są poddane marginalizacji lub wykluczeniu.

Słownik HR czym jest empowerment

Okiem praktyka

Zwiększenie stopnia partycypacji pracowników w ustalaniu celów i budowie strategii ma bezpośredni pozytywny wpływ na późniejszą implementację planu strategicznego.

Ilona Penc-Pietrzak
Politechnika Łódzka

Sprawdź inne hasła w Słowniku HR

Zaufane źródła

Hasło w Wikipedii

Prosto i przyjaźnie opisane znaczenie tego słowa, z dodatkową bibliografią. Czytaj dalej»

Empowerment – strategia zarządzania oparta na zaufaniu

Artykuł naukowy Beaty Krawczyk-Bryłki, który powstał na podstawie wyników badań przeprowadzonych na osobach zatrudnionych w różnego typu organizacjach. Czytaj dalej »

Partycypacja pracowników w budowie strategii „od dołu” organizacji

Artykuł prezentuje dwa modele budowy strategii w przedsiębiorstwie: odgórny i oddolny. Czytaj dalej »

Empowerment – krótkie wprowadzenie

Bardzo konkretne wprowadzenie Ryszarda Szarfenberga w to, czym jest empowerment i jakie znaczenie ma to pojęcie. Podejście bardziej społeczne i psychologiczne. Czytaj dalej »

Empowerment bez tajemnic

Jeszcze jeden warty sprawdzenia artykuł. Ciekawy także z powodu swojej perspektywy – menedżerów pracujących w firmach produkcyjnych. Czytaj dalej »

Kiedy empowerment działa, a kiedy nie

Artykuł pokazujący, że kluczowy jest właściwy wybór metod działania. Nie zawsze „zrzucenie” odpowiedzialności na pracownika to najlepsza rzecz do zrobienia. Czytaj dalej »