Czym jest empowerment?

Empowerment w kontekście zarządzania to proces angażowania pracowników w podejmowanie decyzji. Czasem tłumaczy się jako upełnomocnienie, upodmiotowienie lub uprawomocnienie.

Partnerem słownika HR jest eTutor

Najpopularniejsza platforma językowa dla firm. Dołącz do ponad 500 zadowolonych beneficjentów Tarczy Językowej dla firm 2.0.

Empowerment to zapewnienie im możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu i rozwoju organizacji. Celem jest w tym przypadku między innymi: budowanie świadomości kosztów podejmowanych decyzji, lepsza identyfikacja z firmą oraz wzmacnianie pozytywnych relacji w zespołach. Mówiąc inaczej, empowerment to zachęcanie pracowników do brania odpowiedzialności, do tego, aby podchodzili do realizacji swoich zadań jak właściciele firmy.

Z punktu widzenia pracownika empowerement daje większe poczucie wpływu na decyzje podejmowane w firmie i uwydatnienie sensu własnych zadań. Dla pracodawcy to między innymi lepsza dostępność różnych punktów widzenia i wykorzystywanie potencjału zespołu.

Czym jest empowerment w praktyce? Wymaga podejmowania takich działań jak:

  • informowanie o wynikach firmy,
  • mentoring ze strony menedżerów,
  • przyznawanie nagród związanych z tymi wynikami,
  • zapewnienie wiedzy pozwalającej rozumieć sytuację organizacji,
  • budowanie klimatu zaufania (respektowanie tajemnic, przejrzystość zasad, spełnianie obietnic),
  • rozpraszanie decyzyjności w obszarach realnego wpływu na strategię firmy.

 

Jednym z największych wyzwań związanych z empowerementem jest właściwe nastawienie wśród kierownictwa firmy. Skuteczność takich działań związana jest w dużej mierze w przekonaniu kadry kierowniczej o ich pozytywnym potencjale. Ważne jest również wsłuchiwanie się w potrzeby pracowników, którzy często oczekują konkretnych zadań i jasnych procesów ich rozliczania.

Warto dodać, że pojęcie empowermentu występuje też w naukach społecznych, gdzie oznacza metodę wzmacniania partycypacji jednostek lub grup, które są poddane marginalizacji lub wykluczeniu.

Słownik HR czym jest empowerment

Okiem praktyka

Zwiększenie stopnia partycypacji pracowników w ustalaniu celów i budowie strategii ma bezpośredni pozytywny wpływ na późniejszą implementację planu strategicznego.

Ilona Penc-Pietrzak
Politechnika Łódzka

Sprawdź inne hasła w Słowniku HR

Zaufane źródła

Hasło w Wikipedii

Prosto i przyjaźnie opisane znaczenie tego słowa, z dodatkową bibliografią. Czytaj dalej»

Empowerment – strategia zarządzania oparta na zaufaniu

Artykuł naukowy Beaty Krawczyk-Bryłki, który powstał na podstawie wyników badań przeprowadzonych na osobach zatrudnionych w różnego typu organizacjach. Czytaj dalej »

Partycypacja pracowników w budowie strategii „od dołu” organizacji

Artykuł prezentuje dwa modele budowy strategii w przedsiębiorstwie: odgórny i oddolny. Czytaj dalej »

Empowerment – krótkie wprowadzenie

Bardzo konkretne wprowadzenie Ryszarda Szarfenberga w to, czym jest empowerment i jakie znaczenie ma to pojęcie. Podejście bardziej społeczne i psychologiczne. Czytaj dalej »

Empowerment bez tajemnic

Jeszcze jeden warty sprawdzenia artykuł. Ciekawy także z powodu swojej perspektywy – menedżerów pracujących w firmach produkcyjnych. Czytaj dalej »

Kiedy empowerment działa, a kiedy nie

Artykuł pokazujący, że kluczowy jest właściwy wybór metod działania. Nie zawsze “zrzucenie” odpowiedzialności na pracownika to najlepsza rzecz do zrobienia. Czytaj dalej »