COVID a miejsce pracy

Grafika do tekstu Rozmowy o zdrowiu Covid a miejsce pracy

Jak wspierać pracowników w mądrej profilaktyce zdrowia? Podpowiada lekarz Magdalena Reszczyńska.

Integracja do kwadratu w czasach dystansu

Pandemia wymusiła trzymanie odległości fizycznej, ale jednocześnie wyzwoliła głód relacji społecznych. To dla pracodawców i HR sygnał, by rozwijać kulturę organizacji w sposób holistyczny – tylko wtedy uda się utrzymać ducha zespołu i dobrą kondycję psychofizyczną pracowników. Mimo dystansu.